REZERVA ONLINE

Campurile marcate cu * sunt obligatorii.

SERVICII OFERITE

DESTINATII

Termeni si Conditii

Condiţii Generale de Transport Persoane

1. Călătorul trebuie să respecte Condiţiile Generale de Transport, parte integrantă a contractului; condiţiile trebuie afişate la sediul agenţiilor vânzătoare şi pot fi obţinute gratuit, la cerere, în momentul eliberării biletului de călătorie.

2. Rezervarea locului nu include obligaţia efectuării transportului, această obligaţie intră în vigoare numai după achitarea integrală a biletului de călătorie; obţinerea biletului confirmând însuşirea şi recunoaşterea de către titular a Condiţiilor Generale de Transport.

3. În momentul rezervării locului, călătorul trebuie să indice:

  • numele şi prenumele;
  • nr. telefon si adresa la care poate fi contactat;
  • data plecării (eventual şi cea a întoarcerii);
  • locul de plecare şi locul de destinaţie (dacă eventual la întoarcere doreşte să schimbe ruta-pentru a i se comunica şi informaţii referitoare acestui aspect);

Locul pentru care s-a confirmat rezervarea trebuie achitat de călători până cel târziu în momentul plecării – la autocar.

4. Călătorul se obligă, să se asigure personal de valabilitatea paşaportului sau a cărţii de identitate. În cazul în care, în timpul călătoriei paşaportul sau cartea de identitate se pierd sau devin invalide, călătorul trebuie să returneze transportatorului valoarea fiecărei pagube rezultate ca urmare a acestui fapt.
Transportatorul este îndreptăţit, ca la cumpărarea biletului de călătorie să facă o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului persoanei respective pentru a o anexa documentelor sale.
Achitarea biletului de călătorie dă dreptul călătorului dreptul de a fi transportat pe ruta precizată pe bilet, şi retur în cazul achitării unui bilet dus-întors.

5. Călătorul are obligaţia să se prezinte la autocar cu cel puţin 30 de minute înaintea plecării pentru a i se verifica documentele de călătorie, pentru a preda bagajul şi pentru a-şi ocupa locul rezervat; acest lucru este valabil chiar şi pentru biletul cu dată fixă de întoarcere.
Locurile existente sunt atribuite în funcţie de ordinea solicitării şi de locurile disponibile.
Călătorul este acceptat la transport numai dacă este în posesia unui bilet de călătorie corespunzător, pentru care s-a făcut achitarea.
Transportatorul nu este obligat să aştepte călătorii întârziaţi peste orele de plecare, convenite conform planului de călătorie valabil, sau să accepte motivele întârzierii. În funcţie de locurile libere, un călător întârziat va putea să-şi reprogrameze călătoria la o dată ulterioară.

6. Biletele sunt valabile numai pentru datele de călătorie specificate. Modificările trebuie făcute în acord cu operatorul de transport prin emiterea unui bilet nou.
Biletul pierdut sau deteriorat, fără exemplarul care atestă dreptul de afectua călătoria, cu date incomplete, eronate, modificate sau cu data expirată nu este valabil, iar titularul va fi exclus de la transport, ori în situaţia în care solicită efectuarea călătoriei, va plăti tariful aferent acestuia.

7. Biletul de călătorie este nominal, nu este transmisibil şi trebuie să fie prezentat personalului de serviciu al societăţii.
Transportatorul nu răspunde de pierderea, furtul sau utilizarea neautorizată a biletului. Aceste bilete nu se înlocuiesc. Acest lucru este valabil şi pentru deteriorarea datelor în cazul emiterii biletului electronic.

8. Biletul este nul şi dă dreptul de a refuza transportul dacă: nu conţine informaţiile, semnătura şi înregistrările necesare; dacă a fost deteriorat sau conţinutul său a fost modificat sau e ilizibil; dacă termenul de valabilitate a biletului nu a început încă sau dacă a expirat; dacă a fost pierdut de călător.

9. Biletul de călătorie pentru returare o durată de valabilitate de 3 luni de la data plecării.

10. Preţul biletului este stabilit de tariful în vigoare de la data plecării şi poate fi achitat, după caz în moneda ţării de destinaţie sau în lei, la cursul comunicat de transportator, din ziua efectuării plăţii.

11. Pentru cererile justificate, contravaloarea biletului de călătorie se va returna titularului biletului, de către emitent astfel:

  • dacă călătorul doreşte să îşi modifice ruta de întoarcere, din costul biletului i se va retutna 50%, acesta urmând a achita contravaloarea noii rute alese;
  • călătorului, care nu mai foloseşte biletul de retur, i se va calcula restituirea conform formulei (preţ bilet DÎ-preţ bilet D)-20%

12. Persoanelor, care doresc să călătorească la dus pe o rută şi la întoarcere pe rută diferită, li se va calcula preţul biletului astfel: (preţ bilet DÎ ruta1+preţ bilet DÎ ruta2)/2

13. Copii cu vârstă mai mică de 2 ani beneficiază de transport gratuit (fără loc, fără dreptul la bagaj) iar cei între 2 şi 12 ani beneficiază de o reducere de 50% şi au dreptul la un bagaj. Solicitantul trebuie să facă dovada vârstei cu o copie a paşaportului sau a certificatului de naştere, care se reţine la agenţia vânzătoare.

14. În preţul biletului sunt incluse 2 valize în limita a 40 kg. Bagajele suplimentare şi cele voluminoase se acceptă la transport numai în limita spaţiului disponibil şi plăţii unei taxe suplimentare.
Sunt interzise la transport animalele, obiectele care pot produce vătămarea pasagerilor, materialele inflamabile, explozivii, materii radioactive, otrăvitoare, rău mirositoare, arme de foc şi obiecte ascuţite, stupefiante, droguri precum şi orice marfă de contrabandă sau alt gen de marfă care este interzisă de autorităţile vamale ale fiecărei ţări tranzitate.
În cazul în care bagajele unuia sau mai multor călători conţin lucruri pentru vămuirea cărora este necesară reţinerea autocarului mai mult de 1 ora, bagajele vor fi coborâte din autocar împreună cu deţinătorul acestora, autocarul şi restul călătorilor continuându-şi traseul conform graficului de călătorie.

15. Societatea de transport nu răspunde pentru eventualele dispariţii, deteriorări, înlocuiri ale bagajelor sau de lucrurile uitate în autocar.
Fiecare călător are obligaţia de a-şi urmări bagajele în staţii, operatorul de transport nu îşi asuma răspunderea pentru eventualele probleme.

16. Toate pagubele cauzate de călător autocarului, indiferent de motivul legal, obligă călătorul la înlocuirea totală a pagubei.

17. Călătorul este obligat să se conformeze legilor ţării prin care călătoreşte, cu privire la documentele de intrare şi ieşire, normelor vamale, fiscale sau administrative privitoare la persoane şi bagaje. Transportatorul nu-şi asumă responsabilitatea consecinţelor în cazul în care călătorul nu se conformeaza acestor prevederi.
În cazul întreruperii transportului din vina călătorului, biletul de călătorie îşi pierde valabilitatea, iar preţul nu se retunează.

18. Transportatorul nu răspunde pentru întreruperea cursei sau pentru întârzieri datorate condiţiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de aşteptare în punctele de trecere a frontierei.
Obligaţia de despăgubire, în aceste cazuri, inclusiv pentru daune ulterioare datorate acestor cauze, este exclusă.
Dacă timpul de aşteptare (întârziere) urmează a fi generat din culpa unui călător, acesta neîndeplinind condiţiile de călătorie prevăzute de normele vamale fiscale, administrative în vigoare, călătorul în cauză nu mai este acceptat la transport în continuare (contractul de transport se reziliează), autocarul urmând a continua deplasarea.
Contravaloarea biletului de călătorie pe parcursul respectiv nu se mai restituie, întrucât călătorul nu a putut continua călătoria din culpa sa.
Contravaloarea biletului de calatorie pentru pasagerii care nu se mai prezinta la autocar pentru imbarcare nu se restituie.

19. Fumatul în autocar, precum şi consumul de băuturi alcoolice sunt strict interzise.Conducatorul auto are dreptul sa debarce calatorii care incalca aceasta conditie, precum si pe cei care sunt turbulenti, violenti, care aduc injurii conducatorilor auto sau deranjeaza alti calatori, fara a avea dreptul la restituirea contravalorii tichetului de calatorie.

20. Fiecare călător are obligaţia de a emite pretenţii pentru neîndeplinirea transportului conform contractului, în termen de 10 zile după încheierea contractului. După expirarea acestui termen nu se mai pot emite pretenţii decât în cazul în care călătorul nu a putut respecta termenul limită din motive independente de el.
Pretenţiile rezultate din transport se prescriu la un an după încheierea respectivei călătorii.
Pentru a evita neplăcerile, transportatorul recomandă încheierea unei asigurări internaţionale de sănătate precum şi a unei asigurări de bagaje şi de accident înainte de începerea călătoriei.

21. In caz de defectiuni tehnice intervenite in timpul calatoriei si pentru care nu se poate remedia defectiunea prin interventie la locul defectarii, societatea asigura inlocuirea autocarului defect in termen de maxim 12 ore daca defectiunea a intervenit pe teritoriul Romaniei si in maxim 24 ore daca defectiunea a intervenit pe teritoriul altui stat.

22. Plângerile pot fi înaintate la instanta judecatoreasca de la sediul transportatorului. Pentru plângerile transportatorului împotriva unui călător este uzuală reşedinţa acestuia, cu condiţia că acesta nu este antrepenor sau o persoană care să îşi fi mutat domiciliul sau reşedinţa obişnuită într-o ţară străină după încheierea contractului sau al cărui domiciliu sau reşedinţă nu este cunoscută în momentul înaintării plângerii. În aceste cazuri, sediul competent este sediul transportatorului.
Lipsa de valabilitate a unora dintre dispoziţii nu duce la lipsa de valabilitate a Contractului de călătorie sau a celorlalte dispoziţii.

23. În caz de litigiu, călătorul nu poate invoca necunoaşterea clauzelor contractelor de Transport (Condiţiile Generale de Transport).

Prezentele Conditii Generale de Transport au fost reactualizate si intra in vigoare de la 15.03.2013

Conditii Generale Privind Furnizarea Serviciilor Postale

I. Preambul

Toate activitatile S.C. Samitour Passenger S.R.L. se afla in concordanta cu legile in vigoare si cu practica comerciala general acceptata, complinind indeosebi cu legislatia aplicabila in materia furnizarii serviciilor postale.
S.C. Samitour Passenger S.R.L.  furnizeaza clientilor sai servicii postale, in conditiile definite de prezentul act, denumit “Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale”.

II. Conditii de acceptare a trimiterilor postale

Art.1
Trimiterile postale acceptate de S.C. Samitour Passenger S.R.L. trebuie indeplineasca urmatoarele conditii, reprezentand reguli obligatorii pentru expeditor, in vederea incheierii si executarii contractului de furnizare a serviciilor postale:
a) Sa nu depaseasca dimensiunile de 100X50X50 cm si greutatea de 40 kg.
b) Sa indeplineasca conditii de ambalare corespunzatoare, respectiv invelisul exterior trebuie sa acopere in intregime continutul trimiterii si sa fie opac, astfel incat sa nu permita vizualizarea continutului.
c) Sa aiba inscrise pe ambalaj informatii complete privind expeditia ce urmeaza a fi efectuata, respectiv numele/denumirea expeditorului, adresa expeditorului, datele de contact ale expeditorului sa fie completate citet, cu caractere de minim 10 mm. inaltime, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale iar numele/denumirea destinatarului, adresa completa a acestuia, numele persoanei de contact, sa fie completate citet, cu caractere de minim 10 mm. inaltime, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale. Continutul expeditiei, alte informatii utile pe care expeditorul le considera necesare si de existenta carora S.C. Samitour Passenger S.R.L nu are cunostinta, vor trebui inscrise, de asemenea, pe ambalajul trimiterii postale. Trimiterea postala poate fi preluata chiar daca nu are inscrise pe ambalaj numele/denumirea sau adresa expeditorului, insa in aceasta situatie, in ipoteza constatarii imposibilitatii de predare catre destinatar, nu se va proceda la restituirea respectivei trimiteri postale catre expeditor. Expeditorul isi asuma responsabilitatea tuturor informatiilor, actelor sau documentelor furnizate S.C. Samitour Passenger S.R.L.
d) Numarul maxim de trimiteri postale ale unui singur expeditor, in cadrul unei singure comenzi, este de 100 unitati, numarul minim fiind de 1 unitate
e) Sunt refuzate la colectare trimiterile postale a caror colectare este interzisa de dispozitiile legale referitoare la obiectele interzise a fi transportate prin reteaua de curierat. In aceasta categorie intra, insa fara a se limita la acestea, substante stupefiante, substante psihotrope, explozive, inflamabile, arme, munitii, obiecte obscene sau imorale. In aceste cazuri S.C. Samitour Passenger S.R.L  are dreptul de a refuza prestarea serviciilor care au acest obiect sau daca aceste obiecte nu sunt S.C. Samitour Passenger S.R.L nu isi asuma raspunderea.
f) Sunt, de asemenea, excluse de la colectare, sortare, transport si livrare trimiterile postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi neindepartate.
In cazul in care sunt admise eronat la prezentare trimiteri care nu indeplinesc conditiile de adresare sau ambalare, transportul acestora se efectueaza pe riscul expeditorului. S.C. Samitour Passenger S.R.L. este exonerata de orice raspundere privind continutul expedierii in cazul in care a fost informata in mod eronat de catre expeditor cu privire la continutul acesteia.

Art.2
Trimiterile postale sunt livrate de catre S.C. Samitour Passenger S.R.L. prin mijloace proprii in judetele Suceava, Botosani, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea, Braila, Galati, pe rutele principale ale SamiTour.
S.C. Samitour Passenger S.R.L. asigura livrarea trimiterilor postale prin intermediul S.C. Fan Courier S.R.L. pe intreg teritoriul Romaniei, predarea catre acestea urmand a se face pe baza de borderou.

Art.3
La punctul de acces deservit de personal reprezentantul expeditorului persoana juridica trebuie sa faca dovada acestei calitati prin legitimatie de serviciu, imputernicire sau alt act doveditor.

Art.4
Modalitatile de plata a serviciilor postale prestate sunt: incasare in numerar sau plata prin virament, dupa emiterea facturii si chitantei de catre S.C. Samitour Passenger S.R.L., documente fiscale care au atasate si explicatii privind livrarilor aferente. S.C. Samitour Passenger S.R.L. isi rezerva dreptul de a refuza predarea catre destinatar a unei trimiteri postale atunci cand termenul contractual de plata a tarifului corespunzator respectivei trimiteri postale a expirat, fara ca plata sa fie efectuata.

III. Termenul de pastrare a trimiterilor postale

Art.5
In cazul trimiterilor postale nepredate destinatarilor si nici returnate expeditorului termenul de pastrare este de 6 luni de la data preluarii acestora.

Art.6
S.C. Samitour Passenger S.R.L. isi rezerva dreptul de a distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila.

IV. Conditii de calitate

Art.7
S.C. Samitour Passenger S.R.L. se  obliga:
a) Sa efectueze la timp si in conditii de buna calitate prestatiile pentru expeditor si sa nu dauneze prin activitatile sale relatiilor expeditorului cu partenerii sai.
b) Sa nu deschida trimiterea postala.
c) Sa nu utilizeze metode de manipulare a trimiterilor postale care pot da altor persoane posibilitatea cunoasterii continutului trimiterii postale.
d) Sa asigure secretul corespondentei, protectia datelor cu caracter personal, confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate si a relatiilor expeditorului cu partenerii sai, protectia dreptului la viata privata.
e) Sa nu utilizeze, pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare care pot altera ori deteriora, prin interventia unor factori externi, trimiterea postala sau doar continutul acesteia.
f) Sa informeze de indata expeditorul, daca are cunostinta de anumite schimbari privind informatiile de distributie (schimbare adresa, persoana de contact, etc).
g) Sa predea trimiterea postala destinatarului, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.
h) Sa primeasca reclamatiile prealabile adresate de utilizatorul care se considera prejudiciat, prin prestarea necorespunzatoare a unui serviciu postal.
i) Sa respecte timpii de livrare ai trimiterilor postale, timpi stabiliti in contractul de prestari servicii de comun acord cu expeditorul. Timpii de livrare nu vor depasi 72 ore in zona de acoperire cu mijloace proprii si 156 ore in cazul in care livrarea este efectuata de un partener al S.C. Samitour Passenger S.R.L, cu exceptia cazului in care destinatarul nu poate fi contactat in acest timp. In acest caz noul termen de livrare va fi comunicat expeditorului.

V. Raspunderea contractuala

Art.8
S.C. Samitour Passenger S.R.L. este raspunzator fata de utilizatori pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de legislatia in materie si de contractul incheiat cu expeditorul.

Art.9
In cazul pierderii totale sau partiale ori al deteriorarii trimiterii postale, S.C. Samitour Passenger S.R.L. raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii la punctul de acces si momentul livrarii la destinatar.

Art.10
In cazul in care S.C. Samitour Passenger S.R.L nu gaseste destinatarul, obiectul livrarii va fi depozitat la sediul societatii, iar in termen de 24 ore se va instiinta expeditorul, acesta urmand sa decida destinatia livrarii. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici returnate expeditorilor devin proprietatea S.C. Samitour Passenger S.R.L. dupa expirarea termenului de pastrare de 6 luni.

Art.11
Expeditorul are dreptul la o despagubire corespunzatoare valorii reale a prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totala sau partiala sau prin deteriorarea trimiterii, dupa cum urmeaza:
a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:
1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu suma reprezentand de 100 euro, contravaloarea in lei, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.
Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.
b) in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare:
1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

Art.12
Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate nu se despagubesc.

Art.13
Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.

Art.14
S.C. Samitour Passenger S.R.L. este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
b) trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul sau distrugerea continutului trimiterii postale;
c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

VI. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor

Art.15
Reclamatia prealabila poate fi adresata de catre expeditor sau de catre destinatar.

Art.16
Reclamatia poate fi trimisa prin fax, prin intermediul postei electronice (e-mail) ori prin alt mijloc care asigura transmiterea exacta si completa a reclamatiei, la adresele de contact ale S.C. Samitour Passenger S.R.L .

Art.17
Reclamatia va fi intocmita in scris si va cuprinde minim urmatoarele date:
a) nume expeditor;
b) nume destinatar;
c) data la care a fost prezentata trimiterea;
d) mentiuni speciale cu privire la trimiterea postala, daca au existat;
e) enuntarea faptului sau actului care a produs nemultumirea persoanei ce formuleaza reclamatia;
f) pretentiile persoanei care formuleaza reclamatia, in cazul in care reclamatia se dovedeste a fi intemeiata.

Art.18
Reclamatia completa comunicata catre S.C. Samitour Passenger S.R.L. va fi de indata inregistrata in Registrul de sesizari si reclamatii, comunicandu-se persoanei care a formulat contestatia numarul de inregistrare, prin aceeasi metoda cu cea folosita de catre aceasta.

Art.19
Termenul in care se poate formula reclamatia este de 30 zile de la data preluarii expeditiei, luandu-se in considerare pentru expirarea termenului data la care reclamatia ajunge la sediul societătii. Toate reclamatiile primite dupa expirarea termenului prevazut mai sus nu vor fi luate in considerare.

Art.20
Toate reclamatiile vor fi solutionate de catre Adminsitratorul S.C. Samitour Passenger S.R.L., pe baza probelor puse la dispozitie de catre personalul societatii, persoana care a formulat reclamatia sau orice alta persoana interesata. Orice mijloc de proba este acceptat in solutionarea reclamatiilor si nici o dovada utila nu va fi exclusa.

Art.21
Termenul de solutionare a reclamatiei este de 30 de zile de la primirea reclamatiei, rezultatul solutionarii fiind comunicat imediat persoanei care a formulat reclamatia, prin una din metodele prescrise la art.16.

Art.22
In cazul in care reclamatiile sunt gasite intemeiate se va proceda la rambursari sau/si compensari, potrivit raspunderii contractuale a S.C. Samitour Passenger S.R.L., platile urmand a se efectua catre persoana prejudiciata care a formulat reclamatia, cash la punctele de lucru S.C. Samitour Passenger S.R.L sau prin virament in contul indicat de catre aceasta, in termen de cel mult 30 de zile de la indicarea contului si, in cazul persoanelor juridice, facturarea sumei respective.

Art.23
In cazul in care S.C. Samitour Passenger S.R.L. preia o trimitere postala de la expeditor, iar la destinatie trimiterea ajunge prin alt furnizor, S.C. Samitour Passenger S.R.L. va instiinta expeditorul despre aceasta imprejurare, raspunderea S.C. Samitour Passenger S.R.L. fiind angajata numai pana la momentul predarii trimiterii postale catre celalalt furnizor, moment determinat prin incheierea documentului denumit, dupa caz, borderou, AWB, Air Way Bill, Nota de Transport ori similar.

VII. Comunicari

Art.24
Orice comunicari catre S.C. Samitour Passenger S.R.L. se vor face folosind una din urmatoarele date de contact:

Tel: 0745 845394

Prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale intra in vigoare de la 15.03.2013

DETALII CONTACT

SC SAMITOUR PASSENGER SRL
Bulevardul Stefan Cel Mare (dupa Socar), Targu Neamt

ROMANIA
004/0741287010
004/0754848080
004/0755417463

ITALIA
0039/3282519106
0039/3899211184

ANGLIA
0044/7440154828
0044/7466522040
00447448861742

E-MAIL
rezervari@samitour.ro
contact@samitour.ro
office@samitour.ro

RAMANEM CONECTATI!